Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy ze školy - červen 2013

10. 6. 2013

 

2. května se konala v naší škole beseda o Zambii. Přijel nás navštívit pan Stanley Kadantu, který nám sdělil spoustu zajímavostí o své rodné zemi. Pan Kadantu studuje na VŠ v Pardubicích a jeho vyjadřování v češtině bylo opravdu pěkné a srozumitelné. S pomocí svých dvou přátel nám zahrál bajku o zvířátkách a také nám zazpíval ve svém rodném jazyce – TONGA. Velice nás zaujalo vyprávění o životě a hlavně o přírodě v jeho milované Zambii.
                                                                                              p. uč. Jiřina Fialová
Jedno květnové čtvrteční dopoledne k nám do školy zavítal s pásmem o africkém státě Zambie mladý muž černé pleti, který v ČR studuje, a pochází ze Zambie. V krátké prezentaci nám představil svou zemi, její zvyklosti, tradice, hudbu i životní styl. Zahrál a zazpíval nám některé písně, prohlédli jsme si tradiční africký buben a prostor dostaly i otázky dětí, kterým se sympatický Steve na první pohled zalíbil.                           pí. uč. Markéta Bubnová
 
VÝLET DO PARKU MIRAKULUM A ZÁMKU LOUČEŇ
Dne  4. května 2013  jsme se  vydali  na  zájezd  do  parku  Mirakulum v Milovicích a zámku Loučeň. Nejdřív jsme jeli autobusem na zámek Loučeň. Okolo zámku bylo 11 labyrintů a bludišť: písmenkový, prstový, pískový, provazový, kamenný palisádový, dlážděný, travnatý, světelný a buxusový. Když jsme si všechna bludiště prošli, vydali jsme se do parku Mirakulum, kde bylo spousty atrakcí : hrad, skluzavky, tobogán, houpačky, na kterých si děti moc užily. V parku jsme se také mohli projít podzemními chodbami. V parku Mirakulum  jsme   viděli dva osly a na závěr si děti mohly nechat namalovat na obličej zvířátka, princezny, piráty atd. Cestou zpátky nám paní učitelka Florianová dávala otázky, které se týkaly výletu. Za správné odpovědi jsme dostávali sladké odměny. Výlet se všem moc líbil a těšíme se na další.
Velké díky patří pí.učitelce Janě Florianové za uskutečnění této akce. 
 Kateřina Sýkorová, 6. roč.
 
V začátku měsíce května se uskutečnilo školní kolo dopravní soutěže. Děti soutěžily ve dvou kategoriích dle věku. Posuzovala se jízda zručnosti daným úsekem a teoretické znalosti. Jak nám to šlo, kolik trestných bodů někteří posbírali, posuďte sami.

Kategorie
I.
Kategorie
I.
 
Jméno
Trestné body
Celkem
Jméno
Trestné body
Celkem
 
test
jízda
test
jízda
 
Zářecký O.
20
11
31
Peňázová D.
30
60
90
 
Hejlková N.
15
19
34
Horváthová K.
50
42
92
 
Jakubec O.
20
19
39
Krčmář H.
15
82
97
 
Kopecká Z.
15
32
47
Matějka E.
30
69
99
 
Sýkorová K.
20
30
50
Schindlerová A.
5
97
102
 
Hajková E.
30
26
56
Zemanová P.
50
54
104
 
Horáček M.
35
28
63
Pražák P.
30
87
117
 
Peňázová S.
25
39
64
Šeda L.
15
120
135
 
Bartoňová K
0
66
66
 
 
 
 
 
Štěpánová M.
30
39
69
 
 
 
 
 
Kolešová K.
10
61
71
Kategorie
II.
 
Černý P.
45
27
72
Jméno
Trestné
body
Celkem
 
Kudrna O.
25
48
73
test
jízda
 
Hejlek D.
10
65
75
Slavík M.
30
7
37
 
Dohalský J.
25
54
79
Smolka M.
25
16
41
 
Vytlačilová V.
20
62
82
Kounová V.
25
36
61
 
Kotera J.
20
64
84
Fabián J.
25
40
65
 
Dohalský T.
35
53
88
Ležák M.
30
40
70
 
Kotera M.
20
69
89
Koleš M.
25
50
75
 
 
 
 
 
Smolka S.
30
54
84
 
 
 
 
 
Nosková T.
40
52
92
 
 
 
 
 
Štěpánová H.
60
38
98
 
 
 
 
 
Zemanová O.
50
68
118
 

 
 
Každým rokem absolvují žáci 4. roč. dvanáct hodin dopravní výchovy, kde se učí pravidlům silničního provozu a v závěru si pomocí testů ověří své znalosti.
Poté následuje získání „Průkazu cyklisty“ na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou, k jehož splnění je třeba zvládnout předpisově jízdu na dopravním hřišti a napsat testy. Je smutné, že polovina z patnácti žáků si nedokáže řádně přečíst text zadání či podcenila vlastní přípravu a testy nenapsala, tudíž neobdržela „Průkaz cyklisty.“ Teď se nám nabízí otázka, zda by, přestože všichni  letos dovrší  věku deseti let, měli  vůbec  sami  jezdit  na kole?                                                                                          pí. uč. Marie Šaldová
 
Již tradičně v květnu proběhl opět sběr papíru. Tentokrát se vybralo 2520 kg. Nejlepší sběračskou třídou byl 2., 3. a 5. ročník, nasbírali 1350 kg.
 
Ve čtvrtek 9. 5. 2013  proběhlo  projektové  odpoledne  zaměřené na pozorování jevů v přírodě a zpestřené doprovodnými soutěžemi. Na třech stanovištích se žáci druhého stupně rozdělili do malých skupin po 3-4 žácích a snažili se najít odpovědi na úkoly v pracovních listech. Některé úkoly vyplývaly z textu regionální učebnice a vyžadovaly pouze rychlou orientaci v textu a správné čtení, jiné vycházely z terénu a okolní přírody. Doprovodné soutěže byly většinou zaměřené na obratnost, rychlost a přesnost, ale také na souhru týmu. Střelba ze vzduchovek se ukázala, možná i vinou větru, pro některé žáky opravdu těžká a jen málokdo se trefil do správného terče. Přenášení vody z potoka do kelímku prověřilo souhru a rychlost týmu a házení kroužků na cíl pak mrštnost a obratnost jedinců. Po vyhodnocení obdrželi všichni sladkou odměnu. Čekání na pěkné počasí se vyplatilo.        Markéta Bubnová, uč.
 
V pátek 10. května se ke škole scházeli naparádění a učesaní žáci, neboť se konalo tradiční fotografování na závěr školního roku. I když nám vykáceli Homol a fotografování jsme přesunuli na školní hřiště, vzniklé obrázky jsou velmi zdařilé a jistě nám všem budou mnoho let připomínat hezké vzpomínky na školní roky.
 
14. května jsme si do školy pozvali naše maminky a babičky, abychom jim svým pásmem popřáli ke Dni matek. Divadelní pohádky, básničky i písničky byly jistě příjemným prožitkem tohoto odpoledne.  
 
Matematická soutěž - Pythagoriáda
 V jarních měsících probíhá v celé naší republice několik matematických soutěží. Zdá se, že po dlouhé době se u nás objevil talent, který je schopný kvalitně reprezentovat naši školu i na okresních soutěžích. Michal Koleš, žák 7. ročníku, vyhrál školní kolo Matematického klokana a zároveň i školní kolo Pythagoriády. Postoupil tak i do okresního kola, kde velice pěkně reprezentoval školu a dostal i věcné dary.
Přál bych si, aby se i ostatní zapojili do podobných vědomostních soutěží a odpoutali se od virtuálního světa na facebooku.         p.uč. Jan Havel
 
Dne 16. 5. se osm žáků zúčastnilo Okresního kola dopravní soutěže v Rychnově nad Kněžnou. Po školním kole z úzkého výběru břemena reprezentace padla na Michala Horáčka, Oldřicha Zářeckého, Markétu Štěpánovou (5.roč.) a Nikolu Hejlkovou (6.roč.). Ti tvořili tým A. Starší reprezentanti byli v sestavě Nikola Zavacká, Monika Hyláková, Martin Smóĺka a Michal Slavík (7.roč) s doprovodem pí. uč. Klášterecké.
Splnit jsme museli dvě jízdy zručnosti, vyplnit testy, prokázat základy první pomoci a co nejlépe zajet jízdy po hřišti střeženi několika policisty.
Z dopravní soutěže máme velmi kladné pocity, i když jsme se na stupních vítězů neumístili, ale naši školu jsme řádně reprezentovali.
Monika Hyláková a Nikola Zavacká (7.roč.)
 
Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci školy.
       
V pátek 17. 5. 2013 jsme se zúčastnili dalšího plavecko-běžeckého závodu. Zastoupení: D. Hejlek, O. Zářecký, M. Koleš, N. Zavacká, M. Hyláková, V. Kounová, B. Nosková a M. Petraš.
V celkovém hodnocení jsme se umístili na 3. místě z 6 škol, což je na naši malou školu krásný výsledek!
Dalším úspěchem byla zlatá medaile, kterou vybojovala Vendula Kounová. Společně s ní v kategorii soutěžila i Barbora Nosková - ta obsadila 4. místo. Dále  nás  v různých  kategoriích  reprezentovali: Dominik Hejlek (23. místo ze 30), Olda Zářecký (9. místo ze 30). V kategorii B soutěžil Michal Koleš (20. místo ze 34). V kat. E nás reprezentovala Nikola Zavacká (5. místo ze 14)   a Monika Hyláková -  ta se běhu nezúčastnila ze zdravotních  důvodů. V poslední kategorii závodil Michal Petraš, který doběhl poslední.
Opět děkujeme panu Kounovi za odvoz a doufáme, že se nám v příštím roce bude dařit!                                               Vendula Kounová, 8.ročník
 
Zdravotnická soutěž
V pátek 24.5.2013 se konala v Rychnově nad Kněžnou okrsková soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Za chladného počasí v parku před zámkem pětičlenné hlídky I. a II. stupně soutěžily v poskytování první pomoci při simulovaných situacích a zraněních. Děvčata ve složení Vendula Vytlačilová, Barbora Moravcová, Katka Bartoňová, Zuzana Kopecká a Lucie Sýkorová reprezentovala naši školu za I. stupeň. Starší družstvo vedla Barbora Nosková a tvořily ho: Monika Hyláková, Soňa Peňázová, Nikola Hejlková a Anna Hlávková.
Tyto hlídky procházely pěti stanovišti a prakticky předvedly resuscitaci, obvazovou techniku, transport raněných, ošetření např. pořezaných rukou, zlomeniny nohy, pneumotoraxu nebo šoku. Oběma družstvům se soutěž povedla a mladší hlídka získala historicky nejlepší 2. místo ze šesti zúčastněných. Starší hlídka obsadila 3. příčku z pěti zúčastněných družstev.
 Rozhodně největším „tahounem“ mladších žákyň byla kapitánka Vendula Vytlačilová, která zaslouží pochvalu a i všechna ostatní děvčata mají naše velké poděkování za výbornou reprezentaci školy. Příští rok zlepšíme komunikaci se zraněnými a kontrolu životních funkcí a třeba letošní umístění aspoň zopakujeme nebo i zlepšíme. Poděkování patří i pí. uč. Šaldové a Bubnové za přípravu hlídek ve zdravotnickém kroužku.             Markéta Bubnová
 
V úterý 28. května 2013  nás  přijeli  navštívit  se  svými  učiteli  žáci  z Ostrožska. Měli u nás strávit celé odpoledne, ale nakonec u nás pobyli pouze necelé dvě hodiny. Vzhledem k  studenému a deštivému počasí měli připravený náhradní program – návštěvu Muzea řemesel v Letohradu.
A tak jsme si mezi drobnými kapkami deště a paprsky sluníčka udělali společný výšlap na Homol, prohlédli si kostel, pochlubili se barokním schodištěm  a úžasným  výhledem  do  krajiny.  Porovnali  jsme  také své  síly v běhu do homolských schodů a u altánku se s nimi rozloučili.
Děkujeme paní Petrašové za otevření kostela.  
 
Dne 31. 5. 2013 se žáci tvořící Miss panenky zúčastnili oficiálního vyhlášení v Hradci Králové v Aldisu, kde nám za odměnu sponzoři a organizátoři připravili program, který obsahoval hudební vystoupení: Davida Deyla, Madaleny Joao, Michala Horáka, skupiny Memphis a tanečních skupin T-Bass. Mezi vystoupeními nám také představili členy poroty, která vyhodnotila nejlepší Miss panenku. Také se mohlo hlasovat na internetu, zde se pak vyhlásila Miss internet.
Celkem se ušilo cca 1500 panenek, které mají pomáhat pro nemocné děti v Africe. Za jednu panenku, která stojí 600 Kč, je jedna vakcína pro jedno dítě v chudých zemích. Do tohoto projektu naši žáci poslali celkem 21 panenek. Všem účastníkům se v Aldisu velmi líbilo a doufáme, že příští rok bude zase o něco víc panenek.           Tereza Nosková a Aneta Sviastynová- 8.ročník