Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy ze školy - červen 2012

2. 10. 2012

Ve čtvrtek 3. května se konal první projektový den v rámci projektu Školy pro venkov. Pozvali jsme si k nám žáky ze základní školy Voděrady. Uvítali jsme je pásmem tanců z Rychnovska, které nacvičili někteří chlapci  a děvčata  pod vedením paní učitelky Jany Florianové. Poté jsme se společně vydali na Homol, kde jsme obdivovali krásy kostela a plnili zadané úkoly a pracovní listy. Také jsme si zasoupeřili v běhu do homolských schodů.

U altánku jsme se rozdělili do několika družstev a plnili další zadání v okolí Velkých Lhot či potoka Brodce. Ve škole jsme se sešli po 12 hodině, společně jsme poobědvali a užili si sportovní odpoledne.

Děkujeme paní Petrašové za otevření kostela. 

 

 Dne 10.5. 2012 jsme se v druhém projektovém dni komunitních venkovských škol vypravili na oplátku do Voděrad u Rychnova nad Kněžnou. Škola sídlí na vesnici a má podobný počet žáků jako naše, ale tím podobnost končí, protože velikost a vybavení tamní školy je zcela rozdílné. Při úvodní prohlídce jsme obdivovali hlavně  nově zrekonstruovanou  budovu školy s mnoha učebnami a také tělocvičnu a sportovní zázemí.

Všichni žáci II. stupně se rozdělili do skupin s voděradskými dětmi jako před týdnem u nás a podle připravených pracovních listů plnili úkoly na stanovištích, která byla umístěna po vesnici. Byly tam šifry, morseova abeceda, soutěž v anglickém jazyce s rodilým anglickým mluvčím, prohlídka památníku a stručná historie obce, orientace podle busoly aj. Pak jsme popojeli všichni kousek autobusem k nedaleké rozhledně Osičina. Kdo to zvládl, vylezl až nahoru a prohlédl si okolí pěkně z výšky, další úkoly ale čekaly na zemi. Od rozhledny vedla turistická cesta krásným údolím k poutnímu místu s kapličkou, křížovou cestou a zázračnou studánkou. Cestou jsme viděli zajímavé rostliny i živočichy, např. čolka v místním potoce. Odtud už jsme ale spěchali k autobusu a do školy na oběd.

Odpoledne už dostal prostor sport- fotbal a softbal, do kterého se s chutí zapojili i učitelé. Celý den nám přálo počasí a ani se nám nechtělo domů.                                                                                              Markéta Bubnová

 

9. 5. odjeli žáci 4. a 5. roč. na dopravní hřiště do Rychnova nad Kněžnou. Jeli jsme si vyzkoušet jízdu na dopravním hřišti a složit zkoušku na průkaz cyklisty. Byli jsme sice o něco úspěšnější než vloni, ale přesto zkoušku udělalo z  jedenácti jen 7 dětí.

       Jak je to možné?  Asi sehrála svou úlohu tréma, ale také nepozornost a lenost.

       Příští rok se musíme lépe připravit a více se snažit. Zkouška to není jednoduchá, ale je velice důležitá a pomáhá při bezpečném pohybu v silničním provozu.                                                                 Jiřina Fialová

 

Dne 11. května 2012 se vybraní žáci z druhého i prvního stupně zúčastnili plavecko-běžeckých závodů v Rychnově n. Kněžnou. Zahájení soutěže proběhlo v 9 hodin, kde před budovou plaveckého bazénu nashromáždilo cca 160 účastníků přibližně z dvaceti škol. Z naší školy jsme vybrali tyto žáky: Aničku Hlávkovou (5.roč.), Oldu Zářeckého(4.roč), Michala Koleše (6.roč.), Moniku Hylákovou (6.roč.), Vendulu Kounovou (7.roč.), Báru Noskovou (8.roč.), Martina Žida a Tomáše Petraše (9.roč.). Na žáky čekala 50m plavecká dráha a cca 500- 1000 m běh kolem sportovní haly nad budovou bazénu. Pořadatelé nás rozdělili do šesti kategorií:

                                           -mladší chlapci(4.-5.roč.)

                                           -mladší dívky(4.-5.roč.)

                                           -starší chlapci(6.-7.roč.)

                                           -starší dívky(6.-7.roč.)

                                           -nejstarší chlapci(8.-9.roč.)

                                           -nejstarší dívky(8.-9.roč.)

Po namáhavém běžeckém výkonu  nám pořadatelé rozdali odznáčky plavecko-běžecké soutěže, pití a sušenku. Po shromáždění našich výkonů proběhlo vyhlášení před budovou plaveckého bazénu. Z naší školy si domů přivezla 3.místo ve své kategorii pouze Barbora Nosková. Nikdo ale neodjel s prázdnou. Na úplném konci byla vyhlášena tombola a každý si něco odvezl domů. Příště se těšíme opět, ale už v jiném složení.                                                                      

                                                                     Barbora Nosková 8.ročník

 

V pondělí  14.  května jsme společně s našimi maminkami a babičkami  oslavili Den matek. Zazpívali jsme, zarecitovali, zatancovali a sehráli divadlo. Věříme, že jsme přispěli malou kytičkou k jejich svátku.

 

Ve středu 16. května proběhlo tradiční fotografování dětí na závěr školního roku.  Počasí nám přálo – nepršelo, i nepřálo – foukal studený vítr, ale fotografie jsou opět vydařené.

 

Dne 17.5.2011 se dvě čtyřčlenná družstva z naší školy měla zúčastnit Soutěže mladých cyklistů. Pro náhlou nemoc některých zástupců jsme účast ve večerních středečních hodinách museli odvolat.

 

21. května se naši mladí zdravotníci zúčastnili Okresního kola HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ v Rychnově nad Kněžnou. V kategorii MZ I. st. naši školu reprezentovali tito žáci ze 3. ročníku: Kateřina Bartoňová, Vendula Vytlačilová, Zuzana Kopecká, Kateřina Kolešová a Jiří Dohalský. V kategorii MZ II. st. soutěžila tato děvčata: Barbora Kopecká, Monika Hyláková, Barbora Nosková, Simona Smóĺka a Nikola Zavacká. Soutěž probíhala v parčíku pod zámeckou zdí. Na pěti stanovištích zde byla typová poranění, která se mohou v běžném životě stát. Jednalo se o otevřenou zlomeninu holenní kosti po pádu ze stromu, dále o nezvládnutou jízdu sourozenců na motorce a v neposlední řadě o srážku bruslaře s náhodným chodcem, při níž bruslař zůstal ležet v bezvědomí. Nebyl to rozhodně jednoduchý úkol. Typová zranění byla namaskovaná a vypadala velice věrohodně. Rozhodčí na každém stanovišti uvedl hlídku do problému a pak už bylo na ni, jak se s daným problémem vypořádá. Hodnocena byla rychlost a správnost provedených úkonů. Dalšími úkoly, které zde jednotlivé hlídky plnily byla obvazová technika a přeprava raněného.

Obě naše hlídky se umístily na 5. místě. Byli jsme trochu zklamaní, ale od účasti v soutěži nás to rozhodně pro příští školní rok neodradilo J.     

                                                                                    Marie Šaldová

 

 23. května odjeli všichni žáci 1. st. na výlet do pevnosti Josefov u Jaroměře. První zastávkou byla radnice v Josefově a v ní městské muzeum. Tady nás provázela přímo císařovna Marie Terezie a vyprávěla nám o minulosti Josefova. Dále jsme se vydali na „ravelin“, což je vlastně předsunutá hlídka pevnosti. Slyšeli jsme, ale i viděli, výstřel z děla a také sklep plný strašidel. Odpočinuli jsme si a vydali se do podzemí. V podzemí jsme šli trasu dlouhou 1 km a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí. Škoda, že některé děti považovaly za největší atrakci baterku, kterou si svítily na cestu.

Další zastávkou bylo rozsáhlé vojenské muzeum, které je plné informací a ukázek z historie bojů a válek.

Pokračovali jsme do Jaroměře do železničního muzea. Tady nás skutečně vystavené exponáty zaujaly a mohli jsme si prolézt vnitřek opravdové lokomotivy.

Celý den jsme s sebou měli průvodkyni – studentku a tak jsme nikde nebloudili. Vedro, které nás celou dobu pronásledovalo, způsobilo, že domů jsme dorazili zmoženi, ale i tak jsme byli spokojeni.                 Jiřina Fialová

MRZÁK INISHMAANSKÝ

 

            Dne 25. 5. 2012 se 2. stupeň a 5. ročník naší školy zúčastnil divadelního představení „ Mrzák z Inishmaanský“ v Klicperově divadle v Hradeci Králové.

            Příběh vypráví i mrzákovi, o kterého se starají tety, které nejsou vlastní - po smrti jeho rodičů se ho ujaly. Na ostrově dále bydlí sprostá Helena, Bobík Boby, J. P. Mike, jeho alkoholická matka a bratr Heleny Harvy.

            Když se mrzák Billy vrací od doktora, potká Helenu a Harviho a dozvídá se od nich, že odjíždějí do Irska s Bobíkem Boby natáčet film, protože do Irska přijede Hollywood. Mrzák Billy prosí Bobíka Bobyho, aby mohl jet s nimi, a vymyslí si, že má „tuberu“, protože moc dobře ví, že jeho žena umřela právě na tuto nemoc. Bobík Boby souhlasí a bere ho sebou do Irska. V Irsku mrzák Billy dostane roli a jede do Ameriky na herecké testy. Bobík Boby se vrací zpátky na ostrov a oznamuje tetám, že Billy zůstal v Irsku a jede do Ameriky a že za tři měsíce jim pošle dopis. Uplynulo ale pět měsíců a Billy nikde! Až teprve nyní se tety od Bobíka Bobyho dozvídají, že má „tuberu“ a že asi zemřel. Všichni z ostrova sledují film, ve kterém právě Billy hraje, ale začnou se mezi sebou hádat, jak to bylo s Billa  rodiči. Tety byly smutné a snažily se všem vysvětlit příběh Billyho rodičů. Když všichni odešli, tety ještě zůstaly s Harvim v obchodě a z okna uviděli mrzáka Billyho. Když Billy dorazil do obchodu, vyprávěl jim, jak to opravdu všechno bylo a že se kvůli tetám vrátil zpět. Boby Bobík ale zjistí, že Billy „tubery“ nemá a zmlátí ho. Billy to nahlásí policii a Bobíka Bobyho zavřou. Billy je ale opravdu chorý- má „tuberu“ a umírá.

            Tento divadelní příběh byl opravdu hezký - až na tragický konec, ale nejvíce nás zaujalo, že v průběhu představení jsme poznávali lidské vlastnosti - kladné i záporné. Dík patří hlavně hercům za úžasné herecké výkony, zvláště jsme obdivovali výkon herce, který stvořil mrzáka Billyho- jak dokonale a přesně vystihl fyzickou i psychickou stránku postiženého. Tento herec se jmenuje Jan Sklenář.

            Velmi zdařile byla také vyřešena jevištní scéna- ústřední místnost- prostá dřevěná kuchyně uprostřed rampy, po stranách břeh moře a hory, pod jevištěm volné moře s pohybující ploutví žraloka.

            A navíc hudební vstupy bluesového charakteru umocňovaly zážitky z jeviště.

            Názor ostatních spolužáků byl velmi kladný. Obzvlášť se líbila pestrá rozmanitost slovníku herců a jejich úžasné vžití do role.

 Barbora Kopecká, 9. roč.

 

Hurá

Jak jsme Vás vážení čtenáři a čtenářky v minulém čísle informovali, tři žákyně druhého stupně naší školy se zúčastnily svými zaslanými pracemi celorepublikové výtvarné soutěže „Hnutí Brontosaurus“ s námětem: „Když Tě příroda nakope…“

A teď ono „hurá“: Simona Smoľka ze 6. ročníku se v této soutěži – kategorii 4. A – kresba 6.-9. ročník – umístila na 2. místě a dne 2. 6. 2012 si v Mahenově knihovně přímo v centru Brna na slavnostním vyhlášení výsledků převezme diplom a cenu. Simono – BLAHOPŘEJEME!

                                                                                Tereza Kozáková

Vítězství v GRAND PRIX PRAGUE JOOLA OPEN

 

S jakým pocitem jsi šla na tento turnaj?

„S pocitem tréninku a zahrání si.“

Co jsi zakřičela při posledním vítězném balónku?

„Jóóó!“

Tvůj nějvětší soupeř?

„Slovenka Horváthová.“

Kdo tě nejvíce ohrožoval ve skupině?

„Anežka Polcarová, nakonec jsem ji zdolala 3:2.“

Co považuješ za největší úspěch celého víkendu?

„Když pominu vítězství celého turnaje a druhé místo ve družstvech, má pro mě největší cenu odvetní porážka lepší slovenské hráčky Horváthové. Tento zápas jsem hrála pod velkým tlakem.“

Proč jsi plakala v semifinále a ne ve finále?

„Po těžké výhře 3:2 na sety a 11:9 na míčky nad výše zmiňovanou hráčkou mě zaplavila taková úleva, radost a hrdost, že jsem se rozbrečela dojetím.“

 

Autoři rozhovoru s Terezou Kozákovou, žákyní 7. roč. ZŠ Lhoty u Potštejna:           Michal Koleš a Monika Hyláková – žáci 6. ročníku