Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy ze školy - březen 2013

7. 4. 2013

 

Žáci 1. a 2. roč. si 14. února zpestřili dopolední výuku návštěvou divadelního představení přímo v naší MŠ.
Prostřednictvím maňásků se přenesli do děje tří pohádek: „O Šípkové Růžence“, „O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu“ a „O lišce, zajíci a kohoutkovi.“ Všechny byly obohaceny písničkovým doprovodem. Celým pořadem nás provázela kuřátka, která mimo jiné nabádala diváky k opatrnosti, aby nebraly nic od cizích lidí, aby se snažili maminkám doma pomáhat, ale nejenom jim, nýbrž i kamarádům v nesnázích. Ve chvilkách mezi pohádkami jsme si zazpívali téměř všichni, vždyť kdo by neznal písně Cib, cib, cibulenka, Prší, prší …. Šla Nanynka do zelí a nebo Skákal pes J.       
     Pavla Klášterecká
 
ŠKOLNÍ KOLO ANGLICKÉ OLYMPIÁDY proběhlo 20.2.2013. Testování se zúčastnili žáci druhého stupně, rozděleni do dvou kategorií: kategorie AJ I., zaměřenou na studenty 6. a 7. ročníků a kategorii AJ II. určenou studentům 8. a 9. ročníků. Žáci plnili úkoly z oblasti základní slovní zásoby, gramatiky, a to zejména znalosti anglický přítomných a minulých časů v kladných, záporných větách a otázkách, ale také předložek, stupňování přídavných jmen a časování nepravidelných sloves. Poslední část testu byla zaměřená na čtení a porozumění textu, kde po přečtení bylo třeba najít odpovědi na otázky, související s tématem, kterým se text zaobíral. Všichni žáci se řešení úkolů zhostili s vervou a s odhodláním odevzdat nejlepší výsledky. Nejlepší „olympionici“ byli oceněni plusovými body do kreditního systému.
Kategorii AJ I. s přehledem ovládla Monika Hyláková s krásným výsledkem 43 bodů z celkových 50,následovaná Nikolou Hejlkovou s 36 a Simonou Smo´l ´kou s 32 body (více níže v tabulce výsledků).
Kategorii AJ II. byla co do počtu získaných bodů o mnoho těsnější. Vítězství o pouhé 2 body vybojovala Barbora Nosková 37 body před Vendulou Kounovou35 body. Překvapením bylo umístění pánů Michala Petraše a Daniela Peňáze na 3. místě se shodným počtem 34 bodů. Pomyslnou magickou hranici 30 bodů překročili ještě Tereza Nosková (32b.), Kristýna Bartoňová (31b.)a Nikita Horváthová (30b.).
Tímto bych chtěla všem žákům poděkovat za účast ve školním kole anglické olympiády, vítězům pogratulovat k dosaženým výsledkům a všem ostatním vzkázat, že anglický jazyk je nejen krásný, ale i potřebný a jeho zvládnutí nám pomůže porozumět, poznat kulturu a zvyky ostatních zemí, ale také nám umožní seznamovat se, se zajímavými lidmi. Proto se společně pokusme objevit krásu tohoto světového jazyka.     Petra Vojtová, DiS
 
Na konci prvního pololetí ve škole proběhlo školní kolo matematické olympiády. Zadání si každý soutěžící vzal domů a měl na řešení přibližně měsíc. V každé kategorii bylo přibližně 15 úloh a správným řešitelem se stal každý, kdo nasbíral minimálně 9 bodů. Bohužel, vypracovaných prací se k hodnocení vrátilo velmi málo (pouze tři). Nikdo však z těchto soutěžících nebyl úspěšný.
 
V měsíci únoru navazovala další matematická soutěž - Pythagoriáda - to je velice podobná soutěž. Soutěžící mají také 15 úloh, ale pouze 60 minut na vypracování. Do okresního kola může postoupit pouze ten, kdo získá minimálně 9 bodů. Po dlouhé době se nám podařilo zajistit účast v okresním kole. Úspěšným řešitelem se stal Michal Koleš s 10 body.
V okresním kole mu přejeme hodně štěstí a klidnou mysl při řešení soutěžních úkolů.                                                        Jan Havel
 
Dne 22.2. jsme se zúčastnily přehazované v Kostelci nad Orlicí. Ve složení Vendula Kounová, Nikola Hejlková, Aneta Sviastynová, Helena Štěpánová, Olina Zemanová, Nikola Zavacká v čele s kapitánkou Monikou Hylákovou a pod dozorem pí. uč. Bubnové. Nejdříve to pro nás vypadalo nadějně, vyhrály jsme dva zápasy a v jednom remizovaly, ale další prohraný zápas překazil naše naděje. Ve skupině jsme skončily na třetím nepostupovém místě. Umístění na 7. místě z 10 ale přesto považujeme za úspěch.                                        Aneta Sviastynová - 8. roč. , Monika Hyláková - 7. roč.
 
V měsíci únoru proběhla I “Olympiáda z českého jazyka,” které se zúčastnili všichni žáci II. stupně. Tematicky byla tato olympiáda zaměřená na tvarosloví, pravopis a nauku o slově.
Nejlepší výsledky ze všech žáků II. stupně dosáhla z devátého ročníku Barbora Nosková.
V jednotlivých ročnících II. stupně se vítězi – pardon – vítězkami staly :
6. ročník – Denisa Štěpánková
7. ročník – Monika Hyláková a Nikola Zavacká
8. ročník – Helena Štěpánová
9. ročník – Barbora Nosková
Do okresního kola nebude nikdo vyslán.                                     Jan Píša
 
Dne 22. února se konal Hasičský ples na Polomi, kde děvčata opět předvedla své předtančení s pí. učitelkou Vojtovou. Velký úspěch se opakoval a děvčata byla odměněna sladkou odměnou.                Bára Nosková
 
27. února navštívily děti 1. stupně divadelní představení “Kouzelná píšťalka.” Konalo se v naší tělocvičně, takže jsme nemuseli nikam cestovat. Celé představení zahrál jeden herec a na pomoc si vzal velmi pěkné loutky a zajímavý hudební nástroj “kouzelnou píšťalku.” Do hry jsme se mohli zapojit všichni při zpěvu známých písniček či vytleskávání či vydupávání rytmu. Na závěr jsme si pohráli s loutkami a vyzkoušeli jsme si, že práce s nimi není lehká.                                                                                      Jiřina Fialová
 
V měsíci únoru začaly pracovat kroužky – zdravotnický kroužek určený žákům  3. ročníku  a  6. ročníku. Zde se žáci seznamují a zdokonalují v poskytování první pomoci. Učí se raněného uložit do stabilizované polohy, zajistit pro něj pravidlo 5T, zavolat mu rychlou zdravotnickou pomoc.
 Dalším kroužkem, který zahájil svou činnost  je dopravní kroužek, ve kterém se čtvrťáci učí dopravní značky a základy bezpečné jízdy po silnici.