Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy ze školičky - leden 2013

19. 1. 2013

 

4. 12.  k nám opět přijel  pan Jung se svým divadélkem a seznámil nás formou divadelního představení s legendou ,,O svatém Martinovi” a ,,O svatém Mikuláši.” Děti byly vtaženy do představení, používaly časoglóbus, zpívaly a tleskaly. Seznamovaly se přitom s různými středověkými nástroji. Naučily se nové pranostiky a hlavně si odnesly poučení o tom, že  je správné konat dobré skutky, rozdávat lásku kolem sebe a obdarovávat chudé. Na závěr představení jsme si všichni zazpívali vánoční koledu.
 
„Čerti, čerti,” ozývalo se ve školce výjimečně 6. prosince (pátého jsme byli plavat) při zaslechnutí řinčení řetězů. Jenomže jsme netušili, že nás navštíví jenom Mikuláš s andělem a čerti, že zůstanou za dveřmi. Po chvíli se nám čertíci přece jenom ukázali, ale děti se nebály a předvedly krátké pásmo písní a říkadel. Za odměnu dostaly velký kopec dobrot.
 Touto cestou děkujeme paní Peňázové z Polomu, paní Marholdové z pošty, panu Slavíkovi ze Lhot, Obecnímu úřadu Lhoty u Potštejna a Sdružení rodičů a přátel dětí při škole.
 
20. prosince se u nás konala vánoční besídka. Malé děti opět ukázaly, jak jsou šikovné, a tak si myslíme, že se besídka povedla. Děkujeme rodičům, kteří naši snahu ocenili a poděkovali.
 
 Volný čas je důležitou a nenahraditelnou součástí každodenního života jak dospělých, tak i dětí. Je to čas na odpočinek, obnovu fyzických i psychických sil, setkávání se s druhými, uspokojování zájmů, potřeb a na seberealizaci. V naplňování aktivit dětí v období předškolního věku (3-6 let) hrají důležitou roli právě rodiče a volný čas dítěte je převážně organizován rodinou. Období tohoto věku nabízí mnoho možností aktivního využití volného času dětí společně s rodiči. Sportovní aktivity, jízdy na kole, koloběžce, bruslení, lyžování a jiné. Pobyty v přírodě, návštěvy divadelních představení, filmů a jiných kulturních akcích zaměřených programově na děti.
Rodiče jsou pro dítě vzorem. V každém případě by si rodiče měli uvědomovat, že prostřednictvím toho, jak sami nakládají se svým volným časem, učí své děti, jak budou později nakládat s tím svým. Žádnému rodiči by nemělo být jedno, jak jejich děti žijí a jednou budou žít.
 
Moc děkujeme rodičům Nikolky Bubnové, Mii Slavíkové a Obecnímu úřadu Borovnice za vánoční dárky pro děti. Velmi si toho vážíme.                                                                                 Ludmila Štěpánková