Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projektový den - „Ferda Mravenec, práce všeho druhu“

23. 11. 2016

Dne 18. listopadu 2016 proběhl na naší škole projektový den. Tématem pro I. stupeň byla pohádková bytost z hmyzí říše - Ferda Mravenec, práce všeho druhu.

 

Cílem projektu bylo poznat život jednoho z nejpracovitějších živočichů ze společenství hmyzu, pochopit jeho ochranu a prospěšnost mraveniště v lese.

 

Na projekt jsme se v předstihu 14 dní pečlivě připravovali. Žáci nosili do školy všechny možné spojitosti s  postavičkou Ferdy Mravence. Největší však jasný počet z nashromážděných věcí obsáhly nejznámější a nejkrásnější knihy Ondřeje Sekory a Ferdův slabikář.  Z toho jsem měla velkou radost.

Hned jsme si také několik příběhů přečetli. Nechyběla ani poezie, veršovaná pohádka - Polámal se mraveneček a její veselejší verze pro zasmání a hledání slov, které tiskařský šotek v básni popletl. Kratší pohádka - O Ferdovi byla spojená s úkoly do mluvnice českého jazyka a dělením slov ve větách. Nemohla chybět matematika, kde žáci měli za úkol spočítat, kolik metrů  musí Ferda s motýlem uletět, než společně s ním usedne na květinu a napijí se sladkého nektaru.

 

Všechny činnosti doprovázela spousta obrázků a omalovánek bytostí, které v pohádce vystupují a samozřejmě nezapomenutelný Ferda, kterému jde od ruky kdejaká práce. 

 

Nejvíce mě nadchlo, jak žáci napjatě poslouchali o nelehkém životě mravenčího života a jejich úžasné organizaci práce. Každý z nich pár dnů po ukončení vývoje v dospělého jedince ví, jakou roli má přiřazenou v mraveništi a okamžitě mu je jasná dělba práce. Takto rychle je schopen tento živočich se zapojit do života a uplatnit se v mravenčím bludišti.

 

Zajímavé bylo srovnání pracovitosti mravenců s některými profesemi z řad oborů lidí a hlavně ujasnění jeho nejdůležitější funkce v lese jakou má, a to lesní policie.

 

Rozhodli jsme se, že po nabytých vědomostech musíme také alespoň jedno mraveniště v blízkém okolí najít a vyšli jsme vstříc naději,  že se nám to určitě podaří.  Pro mne to byla zvlášť vhodná příležitost poprvé prozkoumat nové okolí mého pracoviště. Krásné okolí mě opravdu nezklamalo. Hned za školou jsme prošli kolem rybníka a dál už cestou do lesa, přes potůček, hop do druhého lesa, kousek po silnici, cestou vzhůru na vyhlídku a už je tu poslední les na probádání. Cesta byla dlouhá, ale krátké zařazené zastávky odpočinku, kde jsme si ověřovali vštěpené informace a jejich nejrychlejší vybavování. Bohužel, i když se zdálo, že jsme mraveništi na stopě, tak jsme žádné nenašli.

 

S tím jsme si hravě poradili ve škole a využili internet a vyhledali obrázky mraveniště.

 

Průběh celého dne vyplňoval zpěv písní s mravenčí tématikou – Na mravenčí pasece a Slunce šlo spát.

Dobrá nálada z hezké procházky se odrážela v chuti žáků si zkrátit cestu zpěvem písní a těšení se na poslední příjemný program - skládání puzzle a odpočinek u kreslené pohádky před obědem.

Byl to krásně prožitý den, který objasnil dětem pozoruhodné zajímavosti tak obyčejného tvora – mravence.

                                                 Mgr. Macháňová Pavla 

Fotodokumentace z akce zde: