Jdi na obsah Jdi na menu
 


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

16. 5. 2012

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna  stanovila následující kritéria, podle nich bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole :

 

 

1.    Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  v souladu s § 34 odst. 4.zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

2.    Děti dle věku, tedy sestupně od nejstaršího po nejmladší.

.

 

3.    Děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obci Lhoty u Potštejna.

 

 

 

 

 

Do předškolního zařízení mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.)§ 51

 

 

 

O přijetí dítěte  nerozhoduje  datum  podání  ani  pořadí  podané  žádosti.

 

 

 

Lhoty u Potštejna 11. 05. 2012 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Bachmanová

ředitelka ZŠ a MŠ Lhoty       

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 14. 05. 2012