Jdi na obsah Jdi na menu
 


Exkurze Archeopark Všestary

10. 9. 2015

 Začátek nového školního roku jsem zahájili dějepisnou exkurzí. Ve středu 9. září se celý druhý stupeň společně se svými třídními učiteli vydal na cestu - směr Archeopark Všestary! Zde jsme se blíže seznámili s životem našich pravěkých předchůdců. Absolvovali jsem dva okruhy, vnitřní - s videoprogramem zachycujícím pravěké technologie a řemesla a komentovanou prohlídkou vnitřní expozice. Druhý probíhal venku a nesl název „Život pravěkého zemědělce a lovce“. Každý si tyto role mohl na vlastní kůži vyzkoušet. Vrátili jsme se v čase o mnoho let zpátky a byli z nás v tu ránu pravěcí lovci mamutů, ochutnali jsme tehdejší pokrm – pšeničné placky, zkusili si tehdejšími nástroji obstarat dřevo, zúrodnit půdu a další zajímavé činnosti, bez nichž se všední život našich předchůdců neobešel. A co na exkurzi říkali samotní žáci? V následujících řádcích se s Vámi o své nabyté dojmy rád podělí jeden z našich svěřenců.

Kristýna Fajfrová, uč.

 

Z důvodu vypnutí elektřiny ve škole se všichni žáci 2. stupně spolu s učiteli zúčastnili 9. září 2015 exkurze do Archeoparku ve Všestarech. Brzký odjezd nastal už v sedm hodin ráno. Nastoupili jsme do autobusu, který nás poté zhruba o pětačtyřicet minut později vysadil přímo u vchodu do prostorů Archeoparku. Zde nás uvítal průvodce, který nám v rychlosti ukázal, kam si máme odložit batohy a rozdělil nás na dvě skupiny. Exkurze tedy mohla započít.

Nejprve následovalo promítání a výklad o archeologii samotné. Archeopark Všestary se zabývá především experimentální archeologií, jež má za úkol zkoumat účinnost a postupy výroby pravěkých nástrojů, obydlí a dalších předmětů. Po promítání, kde jsme si také představili jednotlivé pravěké nástroje, jsme vyrazili zhlédnout výstavu dobových nástěnných maleb a hrobů. Ve druhém patře výstavy se nacházela expozice obrazů Libora Baláka, jenž je tematickým malířem zaměřujícím se na pravěk, spolu s obrovským modelem pravěké krajiny a obydlí. V posledním patře s názvem „Nebe“ můžeme spatřit stručný popis významných událostí probíhajících na území dnešních Čech a Moravy v období pravěku. Tím skončila naše prohlídka vnitřních prostorů a expozic budovy. Po krátké přestávce následovala druhá část našeho programu, a sice praktické předvedení dobových nástrojů v akci. Broušení pazourků, sekání dřeva dobovou sekerou, ukázka „stanu“ lovců mamutů nebo házení oštěpem. Třešničkou na pomyslném dortu byla ochutnávka pšeničných placek, jež byly jedním z pravěkých jídel. Poté bylo ještě krátké posezení, kde nám náš průvodce představil nástroje na zpracování kůží a kožešin a dal prostor k dotazům a otázkám. A tím vlastně skončila naše návštěva Archeoparku ve Všestarech. Po zakoupení drobných suvenýrů a pohlednic jsme se vydali do nedalekého parku, kde bylo dost času se občerstvit a ony suvenýry si pořádně prohlédnout. Po dostačujícím odpočinku jsme se odebrali zpět k autobusu, který už na nás čekal na stejném parkovišti, na kterém nás vysadil. A tak skončila naše exkurze. Cesta autobusem rychle utekla a po příjezdu se všichni rozešli domů, nebo zůstali na zastávce, kde nás autobus vysadil.

Celý výlet byl velmi příjemný a vítaný a určitě alespoň někteří žáci si z něj zapamatovali zajímavá fakta, která se na nás jen valila. A chci také poděkovat panu učiteli a našim paním učitelkám, které s námi tento výlet absolvovali. Děkujeme jim za krásný den plný učení, i když to bylo spíše učení hrou.

Ondřej Jakubec, 9. ročník

Foto z exkurze: